Region:


Kalwaria Zebrzydowska jest małym miasteczkiem usytuowanym w dolinie pomiędzy dwoma pasmami niskich, ale pięknych gór, na pograniczu Beskidu Makowskiego i Pogórza Wielickiego, u podnóży góry Żar na wysokości 335-400 m n.p.m. Kalwaria Zebrzydowska ma niesłabnące walory turystyczne i wypoczynkowe. Okolice miasta stanowią atrakcyjny fragment Beskidu Niskiego o silnie sfalowanych wzniesieniach i łagodnych dolinach. Przeważa krajobraz rolniczy z dużymi kompleksami leśnymi, z górującymi nad okolicą dwoma masywami - Lanckoroną z ruinami średniowiecznego zamku i górą Żar. Corocznie organizowane są wiosenne i letnie Targi Meblowe, na których rzemieślnicy wystawiają własne wyroby. Ponadto w ciągu całego roku czynna jest stała ekspozycja w dwóch pawilonach Cechu Rzemiosł Różnych.

Lanckorona Unikatowy w skali kraju małomiasteczkowy układ urbanistyczny, malownicze niepowtarzalne krajobrazy, swoisty mikroklimat, czyste powietrze, a przede wszystkim cisza i spokój, które dają możliwość dobrego wypoczynku od zgiełku współczesnej cywilizacji. Lanckorona jest też dobrym punktem wypadowym do wycieczek - w Beskid Makowski, Dróżki Kalwaryjskie, do Wadowic i Krakowa.

Stryszów Między lesistymi stokami górskimi Chełmu (603 m.n.p.m.), Żaru (527 m.n.p.m.) oraz Jaroszowickiej Góry (544 m.n.p.m.) na wzgórzach i w dolinach potoków Stryszówki i Łękawicy rozciągają się tereny gminy Stryszów. W skład jej wchodzą miejscowości: Dąbrówka, Łękawica, Stryszów, Zakrzów, Stronie i Leśnica. Gmina Stryszów jak również tereny sąsiednich gmin to uroki Małopolski ,które posiadają duże ilości zabytków o cennej wartości historycznej. Dużą ilość zabytków posiada gmina Stryszów wioski które wchodzą w skład tej gminy posiadają zabytki określane mianem "DÓBR KULTURY". Cenne płaskorzeźby, zabytkowe kapliczki, kościoły ,odnowione dwory, które teraz zapraszają wczasowiczów na wypoczynek to wszystko i wiele innych rzeczy zaprasza do przyjechania zobaczenia tego na własne oczy.